Finn Skovby MikkelsenFinn Skovby Mikkelsen, vor tidligere præsident og stifter af foreningen, er afgået ved døden efter flere års svær sygdom. Finn var et    utroligt menneske. En fremragende ven, et alsidigt menneske, loyal og tillidsvækkende.

Vi vil komme til at savne Finn for netop disse egenskaber. Hvem kan ikke huske glæden ved at høre og se ham fremføre en af sine  berømmede ”Oder” til jagtens glæde ved frokostbordet, sine friske kommentarer til jagtkammerater, der enten havde ”bommet” eller i  stedet leveret en dublet.

Finn elskede sine hunde – selvfølgelig Gl. Danske Hønsehunde – ikke altid lige velopdragne, men alle fremragende støvere, der kunne  bidrage til rige jagtoplevelser. I de senere år som sygdommene tog til var hundene ham en vigtig adspredelse og anledning til at  praktisere friluftslivet ved gåture i naturen – og selvfølgelig, at føre en stille krig med kommunen om bevarelse af pletter af  vildthabitater i en tiltagende tilplastring af Solrød Kommune med motorveje og jernbaner mv.

Som medlemmer husker vi alle Finn’s tegninger til medlemsbladet, og i de senere år føjede han maleriet til som en vigtig bestandsdel af  sin fritidsbeskæftigelse. Han delte sin glæde ved malerkunsten ved udstillinger og ferniseringer, med andre kunstinteresserede

Som ven var Finn trofast og altid parat med hjælp og gode bemærkninger. Han havde en fin evne til at lytte og forstå og at vejlede, hvor det var nødvendigt.

I foreningslivet stod Finn sikkert og solidt forankret på Foreningens grundliggende principper. Han kan tilskrives æren for vor Forenings livskraft og fortsatte beståen, også efter at han gav faklen videre til Bo Weber.

Finn deltog naturligvis også i samfundsdebatten. Han var varm fortaler for en stående dialog mellem nationer, i Danmarks tilfælde for medlemskaberne af NATO og EU. Kun ved den fortsatte dialog, så han sikkerheden for, at uoprettelige tilstande skulle opstå, som det 20. århundrede var så rigt på. Han lod sig opstille til det første valg til Europaparlamentet for De Radikale – godt nok langt nede på listen, men også her var det politiske arbejde en del af hans virke. Senere i livet kom han på andre partipolitiske tanker og forlod Det radikale Venstre til fordel for Liberal Alliance. Men Finn var skruet sådan sammen, at politik var en så vigtig del af hans liv, at der skulle tages aktivt stilling til et alternativ, når man nu valgte andre veje.

Vi takker for, at vi har fået lov at være en del af dette menneskes rige liv.

Æret være Finns minde.

Ernst.

Finn blev bisat lørdag den 26. september 2015 i Solrød Kirke