Medlemskab

Broderskabet er lukket i den forstand, at man introduceres af eksisterende medlemmer.
Almindeligt medlemskab i den danske afdeling kan tegnes af alle der vil støtte foreningen.
Ved optagelsesceremonierne, der er lange og anstrengende, aflægger man ed på at overholde æresbudene:

  1. Ved alle lejligheder, til hver en tid at være en forbilledlig og dadelløs jæger.
  2. At beskytte vildtet og det omgivelser og agte jagtens særlige love.
  3. At medvirke aktivt til beskyttelse af fauna og flora og naturen i almindelighed, såvel som at forsvare jagtens interesser.
  4. At rette sig efter de af nationerne accepterede og respekterede bud til bevarelse og beskyttelse af den jægermæssige tradition.
  5. At rette sig efter streng frivillig bifaldet disciplin i overensstemmelse med æresbudenes ånd, for at efterlade vore efterkommere en intakt jægermæssig kultur.
  6. Blandt Hubertusbrødrene at fremme broderskabsånden og bevare gensidig hjælp og fred.Vildtet, Rex Nullius, (uden undtagelse) kender ingen grænser. Rigtig beskyttelse kan det derfor kun opnå, hvis alle folkeslag tilstræber sig disse bestræbelser.